bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

GRANT DLA PIELĘGNIAREK

18.12.2020

GRANT DLA PIELĘGNIAREK

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.


Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim w Łodzi, otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna wysokość grantu jaka została nam przyznana to 58 828,60 zł, z czego:

  • 54 660,94 zł to kwota jaką otrzymaliśmy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla personelu medycznego,
  • 4 167,66 zł to kwota jaką otrzymaliśmy na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Zgodnie z założeniami projektu, środki z Funduszy Europejskich w wysokości
54 660,94 zł przeznaczone zostały na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 6 pielęgniarek. Stanowiły one rekompensatę za wykonywanie pracy, przez personel medyczny, w jednym miejscu, dzieki czemu możliwe było zapobieganie transmisji wirusa SARS-CoV-2. Za kwotę 4 160,48 zł zakupiliśmy środki ochrony osobistej dla pracowników, co w znaczącym stopniu przyczyni się do zapobieżenia szerzenia się epidemii COVID – 19.

Opublikował: Robert Zemła
Publikacja dnia: 18.12.2020

Dokument oglądany razy: 1238
« inne aktualności