Kadra

Beata Wendt – Biernacka
Dyrektor
Marzena Wrzeszcz
Główny księgowy
Ewa Włodarczyk

Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego
Anna Frąckowiak
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego

Dom Pomocy Społecznej dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników, która zapewnia świadczenia na wysokim poziomie i troskliwą opiekę.

Personel składa się z działu terapeutyczno – opiekuńczego, bezpośrednio sprawującego opiekę nad mieszkańcami (pracownicy socjalni, pielęgniarki, rehabilitant, opiekunowie, pokojowe), instruktora terapii zajęciowej, pracownika kulturalno – oświatowego, pracowników administracji, pracowników obsługi (kierowca, pracownicy gospodarczy, portierzy).


Opublikował: DPS Rojna
Publikacja dnia: 13.06.2017
Podpisał: Anna Frąckowiak
Dokument z dnia: 27.03.2015
Dokument oglądany razy: 4058
11.12.2023 // dpsrojna.pl/bip