Zasady przyjęcia

Każda osoba, która wyrazi chęć zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi, pierwsze kroki powinna skierować do ośrodka pomocy społecznej znajdującego się w dzielnicy, gdzie mieszka.
Po przyjęciu wniosku, ośrodek pomocy społecznej rozpoczyna procedury związane z przyjęciem do domu pomocy społecznej (wywiady środowiskowe, badania lekarskie itp.). Końcowym efektem jest wydanie przez ośrodek decyzji: o skierowaniu do domu pomocy społecznej, umieszczeniu w domu pomocy społecznej oraz o odpłatności za pobyt.
Na podstawie tych decyzji mieszkaniec zostaje przyjęty.

Aktualnie koszt pobytu w Domu wynosi 3266,00 zł. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego świadczenia rentowego, emerytalnego, natomiast pozostałą część dopłacają osoby zobowiązane do alimentacji lub gmina, która wydaje decyzje.


Opublikował: Robert Zemła
Publikacja dnia: 15.11.2019
Podpisał: Anna Frąckowiak
Dokument z dnia: 25.03.2015
Dokument oglądany razy: 3396
2.06.2023 // dpsrojna.pl/bip