Przetarg

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi restauracyjne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 w okresie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Ogłoszenie
SWZ
Wyposażenie kuchni
Umowa dzierżawy - wzór
Umowa najmu pomieszczeń - wzór
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenia
Załącznik nr 4 - zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi i urządzeń
Załącznik nr 9 - Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty na usługi restauracyjne


Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi restauracyjne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 w okresie od 16 lutego 2022 r. do 28 lutego 2023 r

Ogłoszenie
SWZ
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenia
Załącznik nr 4 - zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi i urządzeń
Załącznik nr 9 - Wzór umowy

Załącznik nr 1 - do umowy dzierżawy

Odpowiedź na pytania

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi restauracyjne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 w roku 2022.

Ogłoszenie
SWZ
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenia
Załącznik nr 4 - zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbednych zasobów Wykonawcy
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi i urządzeń
Załącznik nr 9 - Wzór umowy

umowa dzierżawy - wzór
zał. nr 1 do Umowy dzierżawy
umowa najmu pomieszczeń - wzór
Odpowiedzi na zapytania do SWZ usluga restauracyjna

Odpowiedzi na zapytania do SWZ usluga restauracyjna 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania


Przetarg na usługi restauracyjne w 2021 roku.

Ogłoszenie
Przykładowy jadłospis dekadowy
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - warunki udziału
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy, przesłanki wykluczenia
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi
Załącznik nr 9 - Wzór umowy na usługi resauracyjne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy zmieniony

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przetarg na usługi restauracyjne w 2020 roku.

Ogłoszenie
Przykładowy jadłospis dekadowy
Umowa dzierżaw
Umowa najmu pomieszczeń
Wykaz sprzętu do dzierżawy
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - warunki udziału
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy, przesłanki wykluczenia
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi
Załącznik nr 9 - Wzór umowy na usługi resauracyjne

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty


Plan postępowań 2019r.


Opublikował: Robert Zemła
Publikacja dnia: 14.02.2022
Podpisał: DPS Rojna
Dokument z dnia: 06.09.2018
Dokument oglądany razy: 2712
4.10.2023 // dpsrojna.pl/bip