Sprawozdania finansowe

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2022r

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki


Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2021r

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki


Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2020r

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki


Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2019r

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2019r

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2019r


Sprawozdanie finansowe za rok 2018


Opublikował: Robert Zemła
Publikacja dnia: 06.05.2023
Podpisał: Robert Zemła
Dokument z dnia: 09.05.2019
Dokument oglądany razy: 2266
26.05.2024 // dpsrojna.pl/bip