“ŁÓDZKIE POMAGA”

18.12.2020

“ŁÓDZKIE POMAGA”

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi współrealizuje projekt grantowy pn. “Łódzkie pomaga”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym.

Głównym celem projektu jest łagodzenie skutków epiemii COVID-19
i przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób, które znajdują się
w grupie ryzyka, w szczególności dla mieszkańców i kadry domów pomocy dpołecznej.

Wsparcie finansowe, było przeznaczenie na:

Łączna wysokość środków finanowych jakie otrzymał nasz Dom to 347 287,50 zł.

W ramach projektu grantowego:


Opublikował: Robert Zemła
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 901
5.10.2022 // dpsrojna.pl/bip