Przetarg

Przetarg na usługi restauracyjne w 2021 roku.

Ogłoszenie
Przykładowy jadłospis dekadowy
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - warunki udziału
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy, przesłanki wykluczenia
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi
Załącznik nr 9 - Wzór umowy na usługi resauracyjne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy zmieniony

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przetarg na usługi restauracyjne w 2020 roku.

Ogłoszenie
Przykładowy jadłospis dekadowy
Umowa dzierżaw
Umowa najmu pomieszczeń
Wykaz sprzętu do dzierżawy
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - warunki udziału
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy, przesłanki wykluczenia
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi
Załącznik nr 9 - Wzór umowy na usługi resauracyjne

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty


Plan postępowań 2019r.


Opublikował: Robert Zemła
Publikacja dnia: 10.12.2020
Podpisał: DPS Rojna
Dokument z dnia: 06.09.2018
Dokument oglądany razy: 2175
5.10.2022 // dpsrojna.pl/bip